De EU treedt op tegen Cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit

De EU treedt op tegen Cybercriminaliteit

De ministers van buitenlandse zaken van de EU lidstaten zijn een gezamenlijke actie tegen de cyberaanvallen in de 28 lidstaten overeengekomen. Het doel is om vergaande sancties op te leggen aan de criminelen die achter deze cyberaanvallen zitten. Hiervoor zullen de ministers een ‘Cyber Diplomacy Toolbox’ ontwikkelen waarmee men de beschikking krijgt op verschillende protocollen om cybercriminaliteit aan te pakken. Hierbij zullen de gezamenlijke sancties van de EU evenredig zijn met de duur, de intensiteit, de complexiteit en de impact van deze criminele cyberactiviteiten.

Hypermodern veiligheidssysteem:

Het Europese Netwerk voor Internet Veiligheid (ENCS) en het Europese Netwerk voor Elektronische Transmissiesystemen (ENTSO-E) hebben hierover deze week een Memorandum of Understandig (MoU) getekend. In dit memorandum spreken beide partijen zich uit voor de ontwikkeling van een hypermoderne veiligheidssysteem waarin protocollen worden opgenomen voor protocollen en standaarden voor elektronische transmissie systemen. Hierbij melden beide partijen dat zij zich in toenemende mate zorgen maken over de professionaliteit en de creativiteit die cybercriminelen aan de dag leggen om hun doelstellingen via cyberaanvallen te bereiken. Het internetlandschap is aan sterke veranderingen onderhevig waarbij de beveiliging een steeds complexere uitdaging wordt.

Sancties:

De ministers van Buitenlandse Zaken van EU zijn een aantal beperkende maatregelen voor deze cybercriminelen overeengekomen. Hieronder vallen onder andere reisverboden, bevriezing van activa en een verbod om zaken te doen met een persoon, bedrijf of overheid binnen de EU. Hiernaast zullen juridische sanctie, zoals een boete, gevangenisstraf en inbeslagname, worden opgelegd als de overtreder een ingezetene is van de EU. Cybercriminelen die buiten de EU hun domicilie hebben zullen te maken krijgen met een eventueel inreisverbod, uitzetting uit de EU en een economische blokkade. Ook zal de EU bij het betreffende land aandringen op vergaande juridische maatregelen tegen de cybercriminelen die in dat land actief zijn. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal de EU per geval oordelen of er (Economische) sancties tegen het land, waar de cybercrimineel ingezetene is, nodig zijn en opgelegd zullen worden.

Verkiezingen:

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU zijn van mening dat de problematiek in cyberspace bij voorkeur vreedzaam wordt oplost. Echter zijn zij bereid om volledig gebruik te maken van de middelen die zij tot hun beschikking hebben. Hierbij refereren zij aan de WannaCry cyberaanval waarbij ransomware een verlammende grip had op de computernetwerken van bedrijven en overheidsinstanties. Naast de cyberaanval met Wannacry ransomware maakt de EU zich steeds meer zorgen over buitenlandse cybercriminaliteit die gericht is op het verstoren van digitale kernactiviteiten van de EU overheden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de laatste presidentiële verkiezingen van de Verenigde Staten waarbij Rusland werd beschuldigd van het illegaal verkrijgen van gevoelige politieke mailberichten. Volgens de gezamenlijke ministers van Buitenlandse Zaken moet de EU dit soort excessen vermijden door het gebruik van de mogelijkheden en de gereedschappen om een dergelijk cyberaanval met harde hand te pareren. Al tijdens de verkiezingen in Duitsland, die later dit jaar zullen plaatsvinden, wil de EU al kunnen beschikken over primaire mogelijkheden die de ‘Cyber Diplomacy Toolbox’ te bieden zal hebben.

Lost Password