Telecomsector investeerde 2,2 miljard Euro in 2016

5G Netwerk

De telecomsector en de netwerkinfrastructuur vormen het kloppende technologische hart van Nederland. Dat deze sector belangrijk is voor onze economie blijkt uit het feit dat de telecomsector in de afgelopen vijf jaar verantwoordelijk was voor een kwart van de economische groei. Om deze reden is het investeren in de netwerken en de communicatie technologieën van groot belang. In 2016 heeft de sector voor 2.2 miljard geïnvesteerd waarmee de investeringen grotendeels vergelijkbaar zijn met die van 2015. Dit blijkt uit de jaarlijkse publicatie “Staat van Telecom” die Nederland ICT onlangs heeft gepubliceerd.

Hogere netwerksnelheden

Dat internet steeds belangrijker wordt voor de mobiele gebruikers blijkt uit de explosieve groei van het dataverkeer. Het verzenden en ophalen van data groeide in 2016 met ongeveer 61 procent terwijl het verbruik in belminuten met slechts 4 procent steeg. In 2016 consumeerden wij meer dan 172.000 Terabyte aan mobiele data, wat neerkomt op ongeveer 32 megabyte (MB) per mobiele gebruiker per dag. Hiernaast steeg het aantal “Internet-of-Things” aansluitingen in 2016 met meer dan 9 procent. Het aantal IoT aansluitingen zal de komende jaren verder toenemen met de verwachting dat in 2020 ongeveer 40 procent van de mobiele aansluitingen vertegenwoordigd wordt door IoT apparatuur. De druk op het mobiele datanetwerk zal hierdoor de komende jaren aanzienlijk toenemen waardoor investeringen noodzakelijk zijn.

Voice over IP:

De mobiele spraakcommunicatie groeide in 2016 met slechts 4 procent. Deze groei, die
voornamelijk ten koste gaat van de vaste telefonie, wordt getemperd door het gebruik van de vele VoIP apps zoals Facetime, Groove IP, Skype en WhatsApp. Echter zijn de telecom providers ook druk bezig van de ontwikkeling van spraakcommunicatie over het 4G netwerk. De spraakcommunicatie, die momenteel grotendeels over het 3G netwerk lopen, zullen hierdoor steeds meer capaciteit van het 4G datanetwerk opeisen. Voor de telecomproviders ligt hier opnieuw de noodzaak om te investeren in het 4G netwerk en de ontwikkeling van het 5G netwerk.

Uitrol van het 5G netwerk

De ontwikkeling van het 5G netwerk blijkt voor de lidstaten van de Europese gemeenschap nog steeds een obstakel te vormen. Bij het EU parlement in Brussel liggen meer dan 30 voorstellen voor het aanpassen van de Europese en lokale regelgeving. Helaas blijkt dat de lidstaten hierin (nog) geen beslissingen kunnen nemen. Het gevolg hiervan is dat de Europese ontwikkeling van het 5G netwerk aanzienlijke vertragingen kan oplopen. Vorig jaar hebben de gezamenlijke Europese telecomproviders nog een manifest ondertekend waarin zij garanties willen bieden voor de ontwikkeling van het 5G netwerk. Eén van de voorwaarden voor de ontwikkeling van het 5G netwerk was dat de Europese commissie de EU regulering betreffende net neutraliteit aanzienlijk vereenvoudigd. De huidige Europese wetgeving lijdt namelijk tot tegenstellingen tussen de telecomproviders.

Noodzaak:

De toenemende druk op het mobiele dataverkeer zal de telecomproviders en de Europese
overheden dwingen tot het doen van aanzienlijke investeringen. Natuurlijk zijn er alternatieven om het 3G netwerk bijvoorbeeld in te zetten voor de datacommunicatie met betrekking tot het Internet-of-Things (Platte data). Echter de explosieve groei van het mobiele dataverkeer (4G) vraagt om ingrijpende technologische aanpassingen. De kans bestaat zelfs dat, als de lancering van het 5G netwerk uitblijft, het 4G netwerk langzaam aan overbelast zal raken.

Lost Password