De populariteit van de Cloud

De Cloud

De markt voor Cloud applicaties, die de afgelopen 3 jaar al een aanzienlijke groei vertoonde, zal de komende twee jaar een explosieve groei doormaken

Door de beschikbaarheid van mobiel internet met een toenemende bandbreedte en innovatief mobiel apparatuur, maken consumenten steeds meer gebruik van Cloud gerelateerde oplossingen. Waar men eerst de Cloud gebruikte voor opslag van bestanden en het maken van een back-up van de smartphone, ontdekken consumenten steeds meer de mogelijkheden van de Cloud. Zo wordt de Cloud steeds vaker het platform voor het verzamelen van gegevens, het leveren van diensten en het uitvoeren van functionaliteit (On-demand computing).

De laatste jaren is er een aanzienlijke groei bij de On-Demand diensten waar te nemen. Bij On-Demand diensten maakt men gebruik van van diensten en applicaties waarbij de software in de Cloud geïnstalleerd is. Zolang men de beschikking heeft over een internetverbinding kan men, ongeacht het tijdstip en de locatie, de On-Demand software en de online gegevens benaderen. Deze Cloud diensten, die aangeboden worden door gespecialiseerde Cloud providers, bestaan uit Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS)

Infrastructure as a service (IaaS) is een vorm van Cloud computing waarbij de provider een virtuele infrastructuur aanbiedt. Hierbij is de hardware, zoals de servers, het netwerkapparatuur en (soms) de Tablet PC of Smartphone, eigendom van de provider. In veel gevallen maakt de consument, op basis van een maandelijks abonnement, gebruik van de infrastructuur en de diensten. Zo zijn de virtuele datacenters waarbij een samengestelde private- en cloud hosting omgeving wordt gecreëerd een uitstekend voorbeeld van Infrastructure as a service (IaaS).

Bij Platform as a service (PaaS) biedt de Cloud provider een platform die gebruikers in staat stelt om applicaties te ontwikkelen, beheren en te gebruiken. Platform as a service (PaaS) wordt op twee manieren aangeboden: Als een publieke Cloud service, waarbij de gebruiker de implementatie van de software en de configuratie-instellingen zelf bepaald, en als een Provider Cloud service, waarbij de provider het beheer voert over het platform dat aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld. Een goed voorbeeld van Platform as a Service is WordPress (vrije weblog-software) dat als een online platform wordt aangeboden.

Software as a Service (SaaS) is een vorm van Cloud computing waarbij de software en/of applicatie als On-Demand dienst wordt aangeboden aan de gebruiker. De consument heeft hierbij op abonnementsbasis de beschikking over bepaalde applicaties waarbij de provider zorgt voor de installatie, het onderhoud en het beheer van de software. Een goed voorbeeld van Software as a Service (SaaS) is het Microsoft Office 385 pakket waarbij de gebruiker de beschikking heeft over verschillende online Office applicaties.

De ontwikkelingen op het gebied van Cloud computing gaan steeds sneller. Dagelijks worden nieuwe innovatieve applicaties gelanceerd waardoor de gebruiker steeds meer functionaliteiten tot zijn beschikking heeft. De mogelijkheden voor de toekomst lijken onbegrensd en zullen de groei van de Cloud markt aanzienlijk stimuleren. Vooral door de voordelige prijsstellingen en het gebruikersgemak zullen Consumenten de On-Demand applicaties steeds sneller adopteren.

Meer informatie: https://www.qwareict.nl/

Lost Password