De implementatie van het Europese 5G netwerk

De implementatie van het Europese 5G netwerk

5G netwerk

Met het opdoemen van de nieuwe 5G technologie zijn de Europese Telecom providers nog nooit zo opgelucht geweest omtrent de toekomst van het LTE netwerk. De implementatie van deze nieuwe en razendsnelle telecommunicatie technologie zal echter gezien de enorme complexiteit nog even op zich laten wachten. Telecom providers staan voor een enorme investering wat betreft de 5G netwerken en de daarop volgende generaties telecommunicatie technologie.

Technologische achterstand

Het mag duidelijk zijn dat de implementatie van het 4G netwerk in Europa beter afgehandeld had moeten worden. Doordat de Europese markt een zeer heterogene markt is met veel verschillende marktpartijen zijn de 4G netwerken op zeer uiteenlopende wijze uitgerold en geïmplementeerd. Zo hebben de telecom providers in Europa te maken met sterke concurrentie, een strikte wetgeving en regulering en een beperkte beschikbaarheid van financiële middelen. Het gevolg is dat de Europese telecom markt, dat wereldwijd een toonaangevende markt was in het 2G tijdperk, nu een flinke technologische achterstand heeft opgelopen tan opzichte van Noord Amerika en Azië. Ongeacht wat de redenen zijn van deze technologische achterstand, Europa zal nu de implementatie van het 5G netwerk op een juiste wijze moeten oppakken.

De Europese verwachtingen

Wat betreft de implementatie van het 5G netwerk heeft de Telecom commissie van het Europese parlement de druk op telecom providers aanzienlijk opgevoerd. In een rapport van de Europese Telecom commissie dat eerder dit jaar werd gepubliceerd werden de verwachtingen van het Europese parlement duidelijk. Zo zal het nieuwe Europese 5G netwerk de capaciteit van het huidige draadloze netwerk 1,000 maal moeten versterken, moeten 20 miljard apparaten verbonden worden, moeten 1 triljoen objecten verbonden worden met het Internet-of-Things en zal er 90% bezuinigd gaan worden op het energieverbruik. Dit is, naast de enorme werkdruk die de telecom providers nu al hebben, een enorme technologische opgave.

Uitrol van het 5G netwerk

De 17 grootste Europese telecom providers hebben op 7 juli jongstleden een gezamenlijk manifest gepubliceerd waarin zij aangeven dat tegen 2020 op zijn minst in één grote stad in elk Europees land het 5G netwerk is uitgerold. Een voorwaarde is echter dat de EU regulering betreffende net neutraliteit wordt vereenvoudigd. De huidige regulering waarin het principe van gelijkwaardig internet verkeer wordt beschreven heeft tot tegenstellingen geleid tussen telecomproviders, gebruikers en content providers. Zonder aanpassing van deze EU regulering zien de telecom providers weinig heil in de investeringen van ongeveer 4 miljard Euro die nodig is voor het uitrollen van het 5G netwerk. De Europese telecom providers gebruiken het uitrollen het 5G netwerk om hun onderhandelingspositie met het Europees parlement te versterken.

Het Europese parlement

De Europese commissie heeft de 5G standaard, binnen het “Digitising European Industry initiatief” als één van de vijf grootste prioriteiten aangewezen. Hiervoor is men een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de “5G Infrastructure Association” (5G PPP) die de toonaangevende Europese telecom industrie vertegenwoordigd. Deze samenwerking is het vlaggenschip van het Europese parlement waarmee men de ontwikkeling van de 5G technologie binnen Europa wil versnellen. Hierbij heeft de Europese commissie, middels het “Horizon 2020 programma” een subsidie van 700 miljoen Euro beschikbaar gesteld. Een voorwaarde is dat de Europese telecom industrie een 5-voud hiervan investeert in de ontwikkeling van het 5G netwerk. Europese investeringen in 5G onderzoek en standaarden is hierbij een essentiële factor waarmee de Europese technologische positie op het gebied van ultrasnelle breedband in de wereld kan worden versterkt. Binnen deze context is het van groot belang dat men van de fouten bij het uitrollen van het 4G netwerk heeft geleerd.

5G voor consumenten

Elke dag zijn er op internet en de andere media honderden publicaties te vinden omtrent de implementatie en de uitrol van het 5G netwerk in Europa. Vooral door deze publicaties en de levendige discussie tussen de Europese telecom industrie en het Europese parlement gaat het 5G netwerk onder consumenten steeds meer leven. De stap van een 3G naar een 4G netwerk heeft een duidelijke verbetering gebracht op het gebied van connectiviteit, bandbreedte en snelheid. Mede hierdoor, en door de gepubliceerde verwachtingen van de Europese commissie, is de technologische ‘lat’ erg hoog gelegd. De telecom industrie zal hierdoor aanzienlijk moeten investeren om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen. Het Europese telecom landschap is zeer heterogeen en hierdoor ook enorm grillig. De grootste Europese telecom providers zullen, ondanks de sterk concurrerende posities, de handen ineen moeten slaan om een uniform Europees 5G netwerk te kunnen uitrollen. Hierbij zullen de reguleringen van de Europese commissie aangepast moeten worden om aan de eisen van de Europese telecom industrie tegemoet te komen. Al deze obstakels zullen eerst uit de weg geruimd dienen te worden voordat de lancering van het 5G netwerk in 2020 plaats kan vinden.

Lost Password